Przypadków

29 175 427

Zgonów

927 986

Wyleczonych

21 020 607

Liczba testów

99 121 426

TOP 20 Świat
Liczba przypadków na milion mieszkanców
Wizualizacja TOP Świat + Polska

Procentowy wskaźnik osób wyleczonych na Świecie
Tabela państw